Tjänstehundar

  • Webbis

Patrullhundsträning

På LABK har vi en tjänstehundssektor med fokus på Patrullhund där vi håller informationsträffar, föreläsningar, utbildningar och träningar med fokus på patrullhund som träningsform.
Dessa tillfällen är anpassade och man är välkommen avsett om man är intresserad av tjänstehund, tävla bruksprov eller träna och aktivera sin hund inom en av de roligaste, mest utvecklande och relationsbyggande träningsformerna.

Tjänstehundar

De vanligaste typerna inom SBK är räddningshund och Patrullhund Hemvärn (HV).

SBK ansvarar för att rekrytera och utbilda ekipage(hund och förare) till totalförsvarsorganisationerna MSB för räddningshundar och Försvarsmakten för Patrullhundar HV.Flödet för båda inriktningarna börjar med ett inträdesprov där du och hunden kontrolleras mot ställda krav. Du som förare kontrolleras om du är tillgänglig och lämplig att ingå i totalförsvaret och hunden testas om den har tillräckliga anlag att utbildas mot respektive tjänst.Blir det grönt ljus vid inträdesprovet påbörjas utbildningarna som har kontinuerliga avstämningspunkter och går allt bra under utbildningen så avslutas den med ett certifieringsprov. 

När hela utbildningskedjan är avslutad ”levereras” ekipaget till mottagande organisation som därefter är ansvarig, bedriver och bestämmer över sin verksamhet där ekipaget nu ingår.Medlemskap i SBK, deltagande på klubbaktiviteter och vara en del i träningsgrupper med mera sker helt och hållet baserad på ideellt engagemang efter leverans.
Att hitta likasinnade och delta/starta träningsgrupper för tjänstehundsträningar rekommenderas varmt!

Patrullhund Hemvärn

Innebär att du blir soldat i Hemvärnet med obligatorisk tjänstgöring på fyra eller åtta dagar om året, utöver det finns mängder med tillfällen att delta på utbildnings- och tränings-kvällar/dagar/helger i Hemvärnets regi.

Här kan du läsa om kraven och hur utbildningsgången ser ut:

Bruksprov Patrullhund

Sedan några år tillbaka finns tävlingsformen Bruksprov Patrullhund.

Kraven för att kunna delta i detta är samma som för övriga Bruksprov-grenar.

  • Created on .

Adress

Kontakt

  • Telefon
  • E-post
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

design & produktion: SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat