Mental

Mentalitet

  • RUS

Jag vill göra mentalbeskrivning på min hund!

Vi har inga fasta mentalbeskrivningar såsom tidigare utan prövar ett annat system. Vad vi kommer att göra är att samla in ett antal intressesanmälningar och när vi har tillräckligt många så kör vi en beskrivning. Denna kan då komma att genomföras på en vardag, kanske eftermiddag eller på kvällen. Antalet hundar behöver inte heller vara åtta stycken, det räcker mycket väl med tre-fyra stycken. Nackdelen med systemet är dock att vi inte kan garantera när det kommer att genomföras så om ni behöver MH:t för tävling eller avel, var ute i god tid.

Notera att vi genomför MH i första hand för klubbens medlemmar.

  • Created on .

Mental

  • Webbis

Rasutbildningssektorn ansvarar mentalbeskrivningar och mentaltester som arrangeras i klubbens regi.

Ansvarig är; Styrelsen, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Du kan i menyn välja vilka figuranter som finns tillgängliga.

Anmälning till mentalproven sker genom tävlingskalendernSBK Skåne.

 

Det finns möjlighet till olika former av "Köpe-MH". Kontakta oss för information/priser.

Syftet med RUS och vad är MH?

Rasutvecklingssektorns främsta uppgift är just att främja hundarnas väl och ve, vilket vi gör genom exteriörbedömningar för de raser som SBK har avelsansvar för, samt mentalbeskrivningar och mentaltester.

En hund bör inte bara vara fri från olika sjukdomar, utan den bör även vara exteriört korrekt. Därför verkar RUS för exteriörbedömningar av bruksraser, då dessa är direkt framavlade för att arbeta inom bruks-/tjänstesektorn. En hund behöver vara harmoniskt byggd, för att kunna jobba hårt utan att få onödiga skador och få leva ett långt och friskt liv.

Att en hund dessutom bör vara mentalt sund och stabil, ser de flesta av oss som en självklarhet. Samhället ställer allt större krav på att våra hundar ska fungera i alla lägen. Samtidigt trängs allt fler hundar ihop på allt mindre ytor. Allt detta leder till ett behov av kunskap för att kunna kontrollera våra hundars mentala status och att avelsplanera därefter.

Därför arrangeras mentalbeskrivningar (MH) för unghundar över 12 månader, där man just beskriver – inte bedömer – en hunds olika reaktioner i olika situationer. Här får hundägaren tips om hur hunden egentligen är, kanske lite träningstips och vad man ska tänka på. Uppfödaren får en fingervisning om vilken mentalitet som kom ut ur den gjorda kombinationen, speciellt om man lyckas samla hela kullen till ett tillfälle. Till slut får de olika rasklubbarna underlag till en rasprofil, var utifrån de kan planera sin ras vidare avel.

Det arrangeras även mentaltester, dvs mentaldelen i Korningen, vilka främst riktar sig mot bruksraser där man poängbedömer hundens duglighet inom bruks-/tjänste. Övriga raser får lov att deltaga i mån av plats, men får inte titeln. Endast hund av bruksras som blivit godkänd på exteriörbedömning samt erhållit minst 100p på mentaltestet, kan titulera sig Korad.

Ett mentaltest består till en del av samma moment som på MH, plus ett par moment till. Läs nedan om hur en mentalbeskrivning går till.

Hur går en mentalbeskrivning till?

"Mentalbeskrivning Hund" är uppdelad i tio olika delmoment. Första stycket under respektive punkt berättar vad som avses att beskrivas vid varje delmoment. Vidare beskrivs det hur momentet går till och lite vägledning till dig som ska gå med hunden.

Continue reading

Adress

Kontakt

  • Telefon
  • E-post
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

design & produktion: SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat